znak města

MĚSTO VRATIMOV

Město
úvod
infrastruktura
zastupitelstvo
rada
vyhlášky

Úřad
zaměstnanci
formuláře
úřední desky
p.z.i.

aktuality
zpravodaj
odkazy

titulní strana

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

1/1998 změna č. 1 regulativů územního rozvoje města Vratimova
19/1998 regulativy územního rozvoje města Vratimova     příloha č. 1    příloha č. 2
5/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
1/2005 kterým se vydává tržní řád
2/2005 kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikaci nebo její úsek užít ke stání vozidla za sjednanou cenu
8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova
9/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
10/2005 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimovem
11/2005 o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova
1/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 2 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova a OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova
2/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 3 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova, OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova a OZV č. 1/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 2 Územního plánu města Vratimova
1/2007 Nařízení o zrušení nařízení č. 1/2006
1/2008 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
2/2008 o místních poplatcích
1/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě
1/2009 Nařízení města, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí