znak města

MĚSTO VRATIMOV

Město
úvod
infrastruktura
zastupitelstvo
rada
vyhlášky

Úřad
zaměstnanci
formuláře
úřední desky
p.z.i.

aktuality
zpravodaj
odkazy

titulní strana

Úřední desky

předchozí   další
poř. č. písemnost zdroj vyvěšeno sňato číst
201. (VV) R&L KOLIBA RAJSKÝ, Vratimovská 306, Horní Datyně - uložení písemnosti Fú O 18.10.2010   \\//
202. Oznám. zahájení spojeného územ. a staveb. řízení...- nadzem. vedení..., Telefónica... VaŽP 18.10.2010   \\//
203. Územní rozhodnutí o umístění stavby - stavba RD..., J. Prokop,... VaŽP 18.10.2010   \\//
204. (VV) Lubomír Grygar, Okružní 642/1, Vratimov - uložení písemnosti Fú F-M 21.10.2010   \\//
205. Doručení veřejnou vyhláškou - Daniel Novák, Frýdecká 606/23, Vratimov VN 21.10.2010   \\//
206. Územní rozhodnutí o umístění stavby - domovní čistírna odp. vod..., Ing. Z. Musálek,... VaŽP 25.10.2010   \\//
207. Usnesení o odročení dražebního jednání Ex.ú O 25.10.2010   \\//
208. Dražební jednání dne 26.11.2010, ul. 28. října č.p. 165, Ostrava-Mariánské Hory O. a. s. 25.10.2010   \\//
209. (VV) Tomáš Mihal, U Společenského domu 1041/5, Vratimov - uložení písemnosti Cú Br 27.10.2010   \\//
210. Oznámení zahájení územního řízení...- elektropřípojka..., M. Bauerová VaŽP 27.10.2010   \\//
211. (VV) Marek Pískala, Frýdecká 853/57, Vratimov - uložení písemnosti MMO 29.10.2010   \\//
212. Oznámení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.11.2010 Sekr. 1.11.2010   \\//
předchozí   další